Kodeklubben i Søgne

Kodeklubben er et tilbud til barn/ungdom i Kristiansands-regionen.

Her har vi - på en morsom, lærerik og sosial måte - lært om programmering, data og elektronikk.

Kodeklubben er foreløbig uten aktivitet.

Endringer i dette vil bli publisert umiddelbart dersom det vil endre seg!

Hvorfor være med på kodeklubb?

Kodeklubben i Søgne har vært drevet på samme måte som andre fritidstilbud. Fotball, håndball, speider, korps, og så videre. Som andre tilbud har målet vært at deltakerne skal utvikle sine ferdigheter innen våre emner og tema. Hos oss er det kunnskaper innen programmering, data og IT som står i fokus. Dette er også emner som har kommet inn i fagplanen på skolen, men skolene har ikke anledning til å fokusere like hardt på dette som vi kan i kodeklubben. På samme måte som å spille blokkfløyte i musikktimen ikke kan erstatte gitartimer, kanonball i gym-timen ikke kan erstatte fotballtrening.

Kunnskapen de kan ta med seg fra kodeklubben er noe de senere kan bruke videre i utdanning og arbeidsliv. Selv om vi har mange profesjonelle fotballspillere i Norge har vi enda flere mennesker som leverer tjenester innen data, IT og programmering.

På listen over Universitetet i Bergen sin liste over "8 viktige yrker for fremtiden" er Programmerere på 3.plass.

Selv om man i fremtiden velger et yrke hvor data/programmering ikke er primæroppgaven vil kunnskap om dette allikevel kunne gi et vesentlig fortrinn - både i forhold til jobbsituasjon og oppgaver.

Les gjerne mer her...

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Kodeklubben:
Frank Olav Karlsen - 472 66 400 / kurs.kvernstien@gmail.com

Sosiale medier:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/kodeklubbensogne/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kode-klubben

Sponsorer av roboter og materiell: